بهترین راه درمان افسردگی با کمک امواج مغزی در خواب

در حال حاضر، برای اینکه ببینیم داروی ضد افسردگی موثر است یا خیر، بیماران باید حداقل یک ماه از دارو استفاده کنند. تحقیقات جدید حاکی از آن است که با نظارت بر امواج مغزی بیمار هنگام خواب ، می توان اثر داروی ضد افسردگی را در کمتر از یک هفته ارزیابی کرد و بهترین راه درمان افسردگی را یافت. در ادامه با نبض دیجیتال همراه باشید.

در یک مطالعه آزمایشی کوچک به سرپرستی دکتر تورستن میکوتایت از دانشگاه بازل سوئیس، تیمی از دانشمندان با گروهی از 37 مورد آزمایشی، شروع به کار کردند.

همه شرکت کنندگان، تحت درمان اساسی از طریق داروهای ضد افسردگی مختلف بودند و در طول دوره مطالعه، به طور منظم امواج مغزی آن ها در مرحله خواب REM (حرکت سریع چشم) اندازه گیری می شد.

یک گروه کنترل متشکل از 15 داوطلب، برای مدت زمان مطالعه روی داروهای مصرفی خود باقی ماندند. 22 داوطلب دیگر اگر فعالیت موج مغزی آنها نشان دهد که داروی فعلی بی اثر است، با یک روش دارویی دیگر بررسی می شوند.

بهترین راه درمان افسردگی با کمک امواج مغزی در خواب

نتایج مطالعه

پس از پنج هفته، 87.5 درصد از افراد گروه دوم، بهبود قابل توجهی در وضعیت خود تجربه کردند که توسط مقیاس استاندارد افسردگی همیلتون اندازه گیری شد. در مقابل، فقط 20 درصد از گروه کنترل پاسخ مشابهی را تجربه کردند.

اکنون برنامه ها خواستار انجام یک مطالعه در مقیاس بزرگتر شده اند و دانشمندان اذعان می کنند که اگرچه روند نظارت بر خواب ممکن است هزینه بر باشد اما با گرفتن سریع داروهای مناسب برای بیماران و کاهش هدر رفتن داروهای ضد افسردگی بی اثر، این هزینه جبران شده و بهترین راه درمان افسردگی بیمار مشخص می شود.

میکوتیت می گوید: “ما توانسته ایم نشان دهیم که با پیش بینی عدم پاسخ داروهای ضد افسردگی، استراتژی درمان را تقریبا بلافاصله تطبیق دهیم.” “این موضوع به ما این امکان را می دهد که به طور قابل توجهی میانگین مدت زمان شروع درمان افسردگی و پاسخ را کاهش دهیم، این امر به ویژه برای بیماران افسرده جدی امری حیاتی است.”

منبع  »  NewAtlas

خروج از نسخه موبایل