روش جدید برای اندازه گیری اختلاف ولتاژ الکتریسیته در سلول ها

الکتریسیته یک عامل تاثیر گذار در بدن و سیستم های بیولوژیکی است. اختلاف ولتاژ الکتریسیته منجر به ادامه دار شدن ضربان قلب و ارتباط بین سلولی سیستم عصبی می شود. اندازه گیری اختلاف ولتاژ الکتریسیته بین اندامکها (ساختارهای غشایی درون سلول) و بقیه سلول های بدن تا کنون امکان پذیر نبود.

در ادامه با نبض دیجیتال همراه شوید.

 

دانشمندان UChicago  با استفاده از یک فناوری پیشگام توانستند سطح ولتاژ بین سلول ها و اندامکهای بدن را اندازه گیری کنند. این تحقیق در Nature Nanotechnology منتشر شده است.

محققان در آزمایشگاه کریشنان موفق به ساخت یک حسگر کوچک برای تشخیص نحوه کار سلول ها و اندازه گیری سطح ولتاژ بین آنها شدند. این حسگر با حرکت در بین سلول ها می تواند نحوه کار آنها را تجزیه و تحلیل کند.

محققان تصمیم گرفتند که با استفاده از این حسگر، فعالیتهای الکتریکی اندامکهای داخل سلولهای زنده را بررسی کنند.

در غشای نورون ها ، پروتئین هایی به نام کانال های یونی وجود دارد که به عنوان دروازه ورود و خروج یون های باردار به سلول عمل می کنند. این کانال ها برای برقراری ارتباط نورون ها ضروری است. تحقیقات قبلی نشان داده بود که اندامک ها، کانال های یونی مشابهی دارند ولی ما مطمئن نبودیم که آنها چه نقشی بازی می کنند.

ابزار جدید محققان به نام Voltair ، یک ولت متر اندازه گیری اختلاف ولتاژ دو منطقه مختلف در داخل سلول است. Voltair از DNA ساخته شده است و می تواند مستقیماً وارد سلول شود.

در مطالعات اولیه ، محققان به دنبال اختلاف ولتاژ داخل اندامک ها بودند. آنها شواهدی برای چنین اختلاف ولتاژی در چندین اندامک مانند شبکه های ترانس گلژی و اندوزوم های بازیافت یافتند که قبلا تصور می شد به هیچ وجه پتانسیل غشایی ندارند.

نویسندگان گفتند که مطالعات آنها فقط آغاز کار است. Voltair راهی برای پاسخ به سوالات سیستم های بیولوژیکی فراهم کرده است و ما قصد داریم با تحقیق بیشتر به تمام سوالات پاسخ دهیم.

 

بیشتر بخوانید:

 

منبع: phys

خروج از نسخه موبایل