فناوری

کاشت مغز اولین قدم برای بازگشت بینایی

کاشت مغز اولین قدم برای بازگشت بینایی با تحریک الکتریکی

در بیشتر افرادی که بینایی خود را از دست می دهند، مشکل از آسیب دیدن چشم یا عصب بینایی است تا قوه بینایی مغز. این بدان معناست که ممکن است ارسال مستقیم اطلاعات به مغز توسط یک دوربین امکان پذیر باشد. با نبض دیجیتال همراه باشید و اطلاعات بیشتری کسب کنید. محققان دانشکده پزشکی بیلور در هیوستون اخیراً با استفاده از روش کاشت مغز ، به افراد مورد آزمایش امکان تجسم کردن شکل حروف به منظور شناسایی آنها را می دهند که قدم بزرگی در جهت رسیدن به این هدف می باشد.
در مطالعه ای که شامل چهار فرد بینا با الکترود کاشته شده در مغز برای کنترل صرع و دو فرد نابینا با الکترود کاشته شده بر روی قشر بینایی آنها بود، محققان نشان دادند که تشخیص حروف با استفاده از توالی های تحریک الکتریکی امکان پذیر است.

کاشت مغز اولین قدم برای بازگشت بینایی توسط الکترود

دانیل یوشور، نویسنده ارشد، در بیانیه ای گفت: وقتی ما از تحریک الکتریکی برای تشخیص حروف روی مغز بیماران استفاده می کردیم، بیماران توانستند شکل حروف مورد نظر را دیده و حروف مختلف را به درستی تشخیص دهند. آنها مشاهده خود را با نقاط درخشان یا خطوط تشکیل دهنده حروف توصیف کردند.

محققان در شرح خلاصه ای از کار خود می نویسند: یک استراتژی جایگزین را آزمایش کردیم که در آن اشکال در سطح قشر بینایی با تحریک الکترودها در توالی پویا ردیابی می شوند.
در هر دو شرکت کننده بینا و نابینا ، تحریک پویا باعث شناخت دقیق شکل های حروف پیش بینی شده گردید.
اشکال توسط شرکت کنندگان نابینا حداکثر تا 86 شکل در دقیقه ارائه و تشخیص داده شدند. این یافته ها نشان می دهد که مغز می تواند درک منسجمی از اشکال بصری ایجاد کند.

کاشت مغز نشان می دهد که انتقال اطلاعات بصری به افراد نابینا با وارد کردن مستقیم اطلاعات به مغز امکان پذیر است.
با این حال، هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود که می تواند در آزمایش بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مطالعه، الکترودها تنها بخش کوچکی از نیم میلیارد نورون را در قشر بینایی اولیه تحریک می کنند. ایجاد صف های پیچیده تر الکترود که قادر به تحریک تعداد بیشتری الکترود هستند، گام مهم بعدی خواهد بود. با این وجود، این کار فوق العاده امیدوارکننده است.

منبع : digitaltrends

دیدگاهتان را بنویسید