زنان کمتر خود را در معرض خطر ابتلا به COVID-19 قرار می دهند

افزایش پایبندی زنان به سیاست های لحاظ شده برای کنترل ویروس کرونا (COVID-19) ممکن است یکی از دلایل آسیب پذیری و مرگ و میر پایین آنها در مقایسه با مردان از مرحله اولیه شیوع بیماری باشد.

 

برای بررسی این مطالعه جدید با نبض دیجیتال همراه شوید.

 

وینچنزو گالاسو ، یکی از نویسندگان مطالعه جدید در مورد تفاوت های جنسیتی در واکنش به COVID-19 ، می گوید: سیاستگذاران برای کاهش ابتلا به کرونا ، در حال ترویج سیاست هایی نظیر فاصله اجتماعی، ماسک و سایر تغییرات رفتاری در مردم هستند و برای تاثیر گداری بیشتر این سیاست ها در مردان ، باید سیاست ارتباطات متمایز از جنسیت را طراحی کنند.

نویسندگان تفاوت های جنسیتی قابل توجهی را در هر دو نگرش و رفتار از طریق یک نظرسنجی در ماه های مارس و آوریل 2020 با 21649 پاسخ دهنده در استرالیا ، اتریش ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، نیوزیلند ، انگلستان و ایالات متحده ، که بخشی از آن از پروژه بین المللی REPEAT (بازنمایی ها ، تصورات و ارتفاعات در COVID-19) بود را مشاهده کردند.

زنان در سراسر دنیا نسبت به مردان تمایل بیشتری برای تبدیل کردن COVID-19 به یک مشکل بهداشتی جدی را دارند (59٪ در مقابل 48.7٪ در مارس و 39.6٪ در مقابل 33٪ در آوریل)؛ آنها بیشتر با سیاست های عمومی مبارزه با ویروس همه گیر کرونا موافق هستند، از جمله محدودیت های حرکتی و فاصله اجتماعی (54.1 در مقابل 47.7 در مارس و 42.6 در مقابل 37.4 در آوریل) و به وضوح تمایل بیشتری به پیروی از قوانین مربوط به کرونا (88.1٪ در مقابل 83.2٪ در مارس و 77.6٪ در مقابل 71.8٪ در آوریل) را دارند.

سهم افرادی که از این قوانین پیروی می کنند با گذشت زمان کاهش می یابد ، به ویژه در آلمان ( از 85.8٪ از زنان و 81.5٪ از مردان در مارس به 70.5٪ از زنان و 63.7٪ از مردان در آوریل ) اما شکاف بزرگ جنسیتی همچنان پابرجاست.

پروفتا می گوید ، بیشترین تفاوت بین زن و مرد مربوط به رفتارهایی است که بیش از هر چیز به محافظت از دیگران کمک می کند، مانند سرفه کردن در آرنج . اختلافات جنسیتی حتی پس از کنترل تعداد زیادی از ویژگیهای جامعه شناختی جمعیتی و عوامل روانشناختی همچنان ادامه دارد.

با این وجود ، این اختلافات در بین زوج های متأهلی که با هم زندگی می کنند و نظرات خود را با یکدیگر در میان می گذارند و در افرادی که مستقیماً در معرض بیماری همه گیر هستند ، کمتر است.

اگر مردان و زنان در معرض جریان اطلاعات یکسان در مورد کنترل ویروس کرونا قرار بگیرند ، با گذشت زمان این حساسیت (جدی بودن بیماری کرونا و مرگ و میر) کاهش می یابد.

 

منبع: medicalxpress

خروج از نسخه موبایل