خودرو

محیط زیست

محیط زیست

اندازه گیری دمای اقیانوس ها با استفاده از سرعت امواج صوتی

تیمی از محققان انستیتوی فناوری کالیفرنیا و آکادمی علوم چین روشی را برای شناسایی تغییرات دمای اقیانوس با استفاده از اندازه گیری امواج صوتی حاصل از زلزله های زیر آب ایجاد کرده اند. این گروه در مقاله خود که در ژورنال ساینس منتشر شده...

آخرین مطالب