جدیدترین مطالب

خودرو

محبوب ترین مطالب

سبک زندگی

محیط زیست

محیط زیست

مطالعات ژنتیکی بر روی اسب های عرب و به چالش کشیدن عقاید رایج مردم

یک مطالعه بر روی اسب های عرب ۱۲ کشور نشان داد که برخی از آنها مقدار بیشتری از تنوع ژنتیکی را حفظ کرده اند و اصالت این نژاد از لحاظ ژنتیکی برخلاف تصورات رایج در روزگار مدرنیته بوده است. یک تیم بین المللی از دانشمندان علوم دامی...