خودرو

چرا ” Mayday ” فراخوان بین المللی اضطراب در شرایط بحرانی است؟

در ماه مه سال ۲۰۲۰ ، خلبان پرواز هواپیما ی بین المللی پاکستان PK 8303 از مشکلات فنی خبر داد و هشدار وحشتناک “mayday” را بیان کرد. به گزارش Business Insider ،آخرین سخنان خلبان “ما دو موتور از دست داده ایم...