فناوری

عینک های واقعیت مجازی VR با استفاده از مواد شیمیایی بی بو ، تغییرات دما را شبیه سازی می کنند

عینک های واقعیت مجازی VR می تواند ما را به مکان های دیگر ببرد، با تصاویر، مناظر و صداها ما را متقاعد می کند که در یک محیط متفاوت هستیم. وقتی صحبت از بکارگیری حواس دیگر به میان می آید، اقدامات زیادی باید انجام شود. یک مورد از قسمت...