محیط زیست

انسانها قادر به درک اطلاعات رفتاری از صدای شامپانزه ها

انسانها قادر به درک اطلاعات رفتاری از صدای شامپانزه ها

تیمی از محققان دانشگاه آمستردام، دانشگاه یورک و موسسه انسان شناسی تکاملی ماکس پلانک، شواهدی از توانایی انسان برای درک اطلاعات رفتاری کسب شده با تلفظ واژگان صوتی شامپانزه ها دست یافتند. این گروه در مقاله خود که در مجموعه مقالات سلطنتی B منتشر شده است نتایج آزمایشاتی را که داوطلبان انسانی در حال گوش دادن به صدای شامپانزه ها بوده اند را شرح می دهد.

تحقیقات قبلی نشان داده است که انسانها قادر به تفسیر طیف گسترده ای از صداهای حیوانات از گربه ها گرفته تا سگ ها و شیرهای خروشان هستند. اما تا به امروز تحقیق در مورد چگونگی چنین توانایی هایی وجود ندارد. تلاش های جدید در پی کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تفسیر انسان از صدای گونه های نزدیک به ما یعنی شامپانزه است.

محققان برای درک این منظور دو آزمایش را طراحی و انجام داده اند که هر دو شامل 34000 داوطلب انسانی برای گوش دادن به آوای شامپانزه ها و سپس تلاش برای شناسایی متن آنهاست.

انسانها قادر به درک اطلاعات رفتاری از صدای شامپانزه ها  واژگان صوتی شامپانزه ها

در اولین آزمایش محققان از داوطلبان خواسته اند بهترین انتخاب را از بین 10 دسته رفتاری که گمان می کنند صدا با آن ارتباط داشته را انجام دهند اما دریافت که داوطلبان قادر به انجام این کار نیستند.

آنها سپس رویکرد دیگری را امتحان کردند و از داوطلبان خواستند که وقتی واژگان صوتی شامپانزه ها را می شنوند آن را با کلمه رفتاری نشان داده شده روی صفحه رایانه مطابقت دهند.

صفات رفتاری ای که در آزمایش قرار کرفته بود شامل شامپانزه هایی بوند که از مادرشان جدا می شدند، مورد حمله یک متجاوز قرار گرفته بودند، مورد تهدید قرار گرفته اند، از خوردن غذای مورد نظر خودداری کرده اند و یا غذایی را دوست نداشتند بود.

محققان دریافتند که داوطلبان در ارتباط صوتی با برخی از رفتارها بسیار خوب بودند اما در مورد دیگر رفتار ها خیلی خوب نیستند.به عنوان مثال آنها می توانند صداهای ایجاد شده توسط شامپانزها را در هنگام کشف یک غذای خوب یا هنگام خودداری از خوردن غذای بد را تشخیص دهند اما از نظر صداهای ایجاد شده در زمان محاسبات یا وقتی که شامپانزه جوانی از مادر جدا می شد خیلی خوب نبودند.

محققان نشان دادند که به طور کلی، داوطلبان بهترین ارتباط صوتی منفی برانگیخته با رفتارهای مرتبط با خود را پیدا کردند که این ممکن است مربوط به شناسایی گونه های شبیه به هم که در طول زمان تکامل یافته اند باشد.

این تحقیقات برای درک بهتر و ارتباط اطلاعات رفتاری شامپانزه ها با تکامل انسان در دست بررسی بیشتر است.

 

منبع: phys

دیدگاهتان را بنویسید