سبک زندگی

نحوه ترسیم زیردریایی ها در 6 مرحله

نحوه ترسیم زیردریایی ها در 6 مرحله

در این مقاله نبض دیجیتال نحوه ترسیم زیردریایی را نشان خواهیم داد تا شما بتوانید در صورت مشاهده مانیتور رایانه ، آن را ترسیم کنید و یا در صورت تمایل چاپ کنید. برای رسم زیردریایی خطوط قرمز هر تصویر را دنبال کنید تا بدانید مرحله رسم آن را یاد بگیرید.

خطوط ترسیم شده در مراحل قبلی به رنگ خاکستری نشان داده شده است. در اینجا ، ما یک نمونه از هر مرحله را به شما نشان می دهیم و سپس توضیحی در مورد نحوه ترسیم آن ارائه می دهیم.

مراحل ترسیم زیردریایی

1- بدن اصلی را بکشید
2- عرشه را بکشید
3- پریسکوپ و نرده ها را اضافه کنید
4- پنجره ها را اضافه کنید
5- حباب ها و جزئیات عرشه را اضافه کنید
6- اضافه کردن افکت های نهایی

برای شروع آماده اید؟

1- بدن اصلی را بکشید

نحوه ترسیم زیردریایی ها در 6 مرحله

برای بدن اصلی زیردریایی ابتدا دو نقطه در دو طرف بکشید و سپس سه خط منحنی از یک نقطه به نقطه دیگر اضافه کنید تا بدنه زیردریایی ایجاد شود.

 

2- عرشه را بکشید

ترسیم زیردریایی

یک شکل مستطیل با دو لبه خمیده در مرکز عرشه بکشید. یک خط منحنی به سمت بالای شکل اضافه کنید تا یک بلوک به شکل U ایجاد شود. برای ایجاد ریل در لبه عرشه ، چهار شکل مستطیل بکشید.

 

3- پریسکوپ و نرده ها را اضافه کنید

یک نرده را در بالای بلوک U شکل بکشید. یک جفت سیلندر نازک اضافه کنید تا برج پریسکوپ در بالا باشد. چند میله کوتاه را روی نرده های جانبی بکشید. از یک خط خمیده برای تقسیم سمت زیر استفاده کنید. یک شکل بیضی شکل مستطیلی را در طرف آن اضافه کنید و آن را با یک خط خمیده تقسیم کنید.

 

4- پنجره ها را اضافه کنید

خطوط

پنجره های مدور را در پهلوی زیردریایی و همچنین در نزدیکی بالای بلوک U شکل بکشید. همچنین برای جزییات ، پنجره های مستطیلی بزرگ و نازک را به بلوک اضافه کنید. شکل های گوه پروانه را در قسمت زیرین زیردریایی اضافه کنید. مستطیل دریچه ای را به سمت انتهای زیر فرعی اضافه کنید.

 

5- حباب ها و جزئیات عرشه را اضافه کنید

خطوط حباب ها و جزئیات عرشه را اضافه کنید

خطوط طرح در سراسر عرشه و همچنین حباب های شناور را از زیر را اضافه کنید.

کار ما تقریبا تمام شده است.

 

6- اضافه کردن افکت های نهایی

خطوط
برای افکت دادن خطوط می توانید از یک قلم نمدی استفاده کنید. خطوط اضافی مداد را پاک کنید.

 

منبع: howstuffworks

دیدگاهتان را بنویسید